JUDr. Petra Langerová, Ph.D., LL.M.

úspěšný rozvodový právník v Olomouci

S čím Vám umíme pomoci

Rodinné a rozvodové právo

Péče o děti - zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem - svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavá péče, společná péče. Péče o děti - sepis předběžných opatření. Výživné pro nezletilé i zletilé děti - stanovení výživného, zvýšení i snížení výživného. Poradenství ve věcech úpravy majetkových poměrů, společné jmění manželů, vypořádání společného jmění manželů, vnosy a investice. Zastupování v řízení o rozvodu manželství - v případě sporného i nesporného rozvodu, sepis dohod. Majetková vypořádání při zániku manželství - sepisování dohod o vypořádání společného jmění manželů.

Občanské právo

Zastupování v civilním řízení - sepis žalob, návrhů, vymáhání nároků. Sepis žaloby o zaplacení, vypořádání spoluvlastnictví, společného jmění manželů, určovací žaloby, žaloby v pracovních věcech (neplatnost výpovědi), neplatnost výpovědi z nájmu, sepis předběžných opatření. Smlouvy o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu s možností využití advokátní úschovy. Kompletní servis pro realitní kanceláře. Smlouvy o dílo, o půjčce, smlouvy kupní, darovací, nájemní a z nich vyplývající nároky, například na odstranění vad, náhradu škody.

Trestní právo

Vedení obhajoby v trestním řízení. Zastupování poškozených. Specializace na zvlášť zranitelné oběti trestných činů, uplatňování nároků. Zvlášť závažné zločiny páchané na dětech. Obhajoba mladistvých. Zastupování před soudem a orgány činnými v trestním řízení. Konzultace, příprava a podání trestního oznámení. Zastupování v přípravném řízení (navrhování důkazů, účast u všech vyšetřovacích úkonů, úkony směřující k propuštění z vazby, atd.). Trestní odpovědnost právnických osob.

Zdravotnické právo

Zastupování klientů ve sporech o náhradu nemajetkové újmy na zdraví - náhrada za bolest, ztížení společenského uplatnění, další nemajetkovou újmu, duševní útrapy, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, odškodnění pozůstalých, jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody. Zajištění zdravotnické dokumentace pacienta a posouzení situace nezávislým znalcem. Podání stížnosti k poskytovateli zdravotních služeb. Podání stížnosti k České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře. Zastupování lékařů v medicínských sporech jak v civilních, tak trestních řízeních.

Obchodní právo

Vztahy mezi podnikateli a vztahy s podnikáním související. Zastupování podnikatelů v soudních řízeních. Komplexní každodenní právní poradenství podnikatelům (pracovní vztahy, posouzení smluv, správní řízení). Závazkové vztahy podnikatelů, uznání závazku, vymáhání pohledávek. Smlouvy – např. kupní, o dílo, úvěrové, leasingové – jejich uzavírání a řešení sporů z nich. Směnečné právo.

Pracovní právo

Pracovní smlouva - uzavření, změny, právní rozbor pracovní smlouvy, posouzení nároků. Zastupování v soudních řízeních - žaloba na neplatnost výpovědi, diskriminační žaloby. Neplnění a porušování pracovní smlouvy. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vznik pracovního poměru a jeho skončení. Výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, spory o neplatnost skončení pracovního poměru.

Správní právo

Zastupování v přestupkovém řízení, přestupky v dopravě, přestupky proti občanskému soužití. Správní řízení, sepis odvolání. Řízení o dávkách sociálního zabezpečení. Zastupování obcí. Pohřební a hřbitovní právo.

Ústavní právo

Sepsání ústavní stížnosti, posouzení oprávněnosti ústavní stížnosti. Problematika lidských práv a jejich ochrana. Zastupování před Ústavním soudem ČR.

Proč naše právní rozvodová kancelář?

20
let praxe

4781
ukončených právních případů

1776
rozvedených klientů
REFERENCE NAŠÍ PRÁVNÍ KANCELÁŘE
REFERENCE - Co o nás říkají
J
Jakub Zajicik
Děkuji moc paní magistře Plaché a paní doktorce Langerové. Byl jsem už v kontaktu s více advokáty, proto mohu zodpovědně napsat, že této kanceláři jde o klienta. Soudil jsem se s bývalou ženou o dům,bývalá žena rozhodně nepostupovala fér, předkládala vymyšlené důkazy. Paní doktorka vše zpochybnila a vyhrála, u soudu mě skvěle zastupovala. Moc všem tuto kancelář doporučuji.
Martin Jakeš
2023-11-09
P
Petra Bartošová
2023-09-09
Nejlepší paní advokátka jakou si jen můžete přát. Profesionální přístup, vše vysvětlí, poradí a protistrana nemá šanci oponovat. Pomůže i když si myslíte, že už žádná pomoc není. Prostě TOP!!!
S
STA NDA
Dobrý den Musím říct, že paní doktorka Langerová postupovala tak, jak bylo třeba celou situaci řešit, a já pod jejím zastoupením jsem neshledal žádné pochybnosti. Vstřícně mi dokonce nabídla i změnu návrhů atd... Protistrana to ovšem vidí mnohdy jinak. Moc jí děkuji za veškerý čas a úsilí semnou strávené.
I
Ivo
2023-05-09
Se službami paní doktorky Langerové jsem naprosto spokojený. Především bych vyzdvihnul její profesionální a zároveň lidský přístup v jednání se mnou, jakožto s klientem a slušný, zdravě sebevědomý a rázný přístup k jednání s protistranou. Na jiného advokáta do budoucna nemám ani pomyšlení !
V
Vladimír Lipták (Paserak)
2022-11-07
Profesionál každým coulem !
R
Renáta Byrtusová
2023-09-09
R
Roman Smékal
2021-11-09
P
Paweł Kohut
2023-09-09
N
Nataša Szóradová
2020-10-01
B
Blanka Jerabkova
2020-09-25
P
Petr Byrtus
2023-09-01
I
Irena Urbas
2023-09-07